Panel I – 14:00-15:20

  • „Nowe technologie, a proces budowania zaufania konsumentów na przykładzie branży drobiarskiej” – Dr inż. Sławomir Jarka, Instytut Zarządzania SGGW w Warszawie
  • „Wyzwania polskiej branży drobiarskiej” – Dariusz Goszczyński, Prezes Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa
  • „Rynek drobiu – główne dynamiki zmian” – Adrian Smalec, BNP Paribas Bank Polska S.A.

Przerwa kawowa – 15:20-15:40

Panel II – 15:40-17:00

  • „Nowe technologie w produkcji drobiu” – Prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga, Uniwersytet Przyrodniczy w Siedlcach
  • „Ważniejsze aspekty weterynaryjne w hodowli drobiu” – Dr Piotr Kwieciński, Vice – prezydent Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (FVE)
  • „Produkcja drobiarska bez antybiotyków” – Dr inż. Marta Kuźmińska-Bajor, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uroczysta kolacja z częścią artystyczną – 19:00-23:00